Biolog terenowy

Biolog TerenowyBiolog terenowy jest fachowcem w dziedzinie zwalczania szkodnik贸w, takich jak gryzonie, owady i bakterie. Osoba taka musi dysponowa膰 bogat膮 wiedz膮 dotycz膮c膮 warunk贸w ich funkcjonowania i rozwoju. Zgodnie z nazw膮, biolog terenowy wykonuje swoj膮 prac臋 w terenie. Jako teren nale偶y tu rozumie膰 g艂贸wnie zak艂ady produkcyjne i ich otoczenie. Zw艂aszcza produkcja i obr贸t 偶ywno艣ci膮 wymaga bardzo starannego zabezpieczenia przed szkodnikami. Bakterie stanowi膮 realne zagro偶enie dla zdrowia konsument贸w, podobnie jak niebezpieczne lub przenosz膮ce choroby owady i gryzonie, kt贸re niszcz膮 surowce w magazynach, powoduj膮 straty materialne, zanieczyszczaj膮 wod臋 oraz zostawiaj膮 odchody.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Obecnie nie tylko ustawodawstwo krajowe i unijne narzuca podmiotom gospodarczym minimalne normy zabezpieczenia produkt贸w 偶ywno艣ciowych przed szkodnikami, ale tak偶e szereg standard贸w i norm wdra偶anych zw艂aszcza przez du偶e, zachodnie sieci handlowe. Firmy te ze szczeg贸ln膮 staranno艣ci膮 podchodz膮 do kwestii bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci, kt贸r膮 same handluj膮. Dlatego w praktyce standardy opracowane przez zachodnie sieci s膮 nierzadko bardziej rygorystyczne ni偶 pa艅stwowe. Najbardziej znanym standardem jako艣ci i zarz膮dzania pozostaje BRC Global Standard Food.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W Polsce powsta艂a znaczna ilo艣膰 firm DDD, cho膰 wbrew pozorom zdobycie uprawnie艅 pozwalaj膮cych na tak膮 dzia艂alno艣膰 nie jest zbyt trudne, a na pewno znacznie 艂atwiejsze ni偶 w pa艅stwach zachodnich. Ponadto cz臋st膮, ale b艂臋dn膮 praktyk膮 stosowan膮 przez zleceniodawc贸w jest kierowanie si臋 g艂贸wnie kryterium cenowym. Tymczasem wiele z firm oferuj膮cych us艂ugi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji nie posiada odpowiednich kwalifikacji, co odbija si臋 na jako艣ci ich pracy, w w dalszej perspektywie na higienie i bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci. Dlatego przedsi臋biorcy maj膮cy w膮tpliwo艣ci co do kompetencji danej firmy DDD powinni by膰 szczeg贸lnie zainteresowani wsp贸艂prac膮 z profesjonalnym biologiem terenowym. Jest to wr臋cz niezb臋dny warunek utrzymania korzystnych kontakt贸w handlowych z du偶ymi sieciami handlowymi nie uznaj膮cymi kompromis贸w w kwestii bezpiecze艅stwa jako艣ci i wymagaj膮cych posiadania odpowiednich certyfikat贸w. Prawid艂owa polityka w zakresie pest control daje firmie renom臋 oraz oddala ryzyko dotkliwych kar nak艂adanych przez uprawnione do tego organy.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Biolog terenowy wraz z wyznaczonym do tego celu pracownikiem firmy sprawdza aktualn膮 aktywno艣膰 szkodnik贸w w zak艂adzie oraz w jego najbli偶szym otoczeniu. Wa偶n膮 funkcj膮 biologa terenowego jest profesjonalna kontrola dzia艂alno艣ci firmy DDD zatrudnianej przez dane przedsi臋biorstwo do zwalczania szkodnik贸w i zapobiegania ich pojawianiu si臋. Specjalista szuka ewentualnych b艂臋d贸w na ka偶dym etapie wdra偶anych w obiekcie proces贸w DDD oraz wnikliwie weryfikuje dokumentacj臋. Podczas swojej pracy sprawdza jakie drobnoustroje znajdowa艂y si臋 na terenie zak艂adu, jakie narz臋dzia przeciwko nim zastosowano, czy dezynfekcja odby艂a si臋 przy pomocy odpowiednio dobranych 艣rodk贸w chemicznych o w艂a艣ciwym st臋偶eniu. Biolog terenowy analizuje te偶 poprawno艣膰 doboru metod fizycznych, chemicznych i biologicznych zastosowanych w celu przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji. Metody te r贸偶ni膮 si臋 bowiem w zale偶no艣ci od specyfiki zak艂adu i jego otoczenia.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zwie艅czeniem pracy biologa terenowego jest przygotowany przez niego szczeg贸艂owy i konkretny raport odpowiadaj膮cy mi臋dzynarodowym standardom. W raporcie w razie potrzeby wymienia si臋 s艂abe strony i b艂臋dy w procesie zwalczania szkodnik贸w w przedsi臋biorstwie. Biolog terenowy udziela cennych wskaz贸wek w zakresie likwidacji szkodnik贸w. Sprawdza szczelno艣膰 pomieszcze艅, doradza w kwestii magazynowania i uk艂adania rozmaitych rzeczy na terenie firmy, sprz膮tania, czyszczenia maszyn, a je艣li zachodzi taka konieczno艣膰, to proponuje alternatywne rozwi膮zania.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Aby zosta膰 biologiem terenowym potrzebne jest stosowne wykszta艂cenie i do艣wiadczenie. Teoretyczna wiedza z zakresu biologii, chemii, mykologii, entomologii czy zachowa艅 zwierz膮t musi by膰 poparta praktyk膮. Odpowiednie uprawnienia i certyfikaty zdobywa si臋 stopniowo, bior膮c udzia艂 w profesjonalnych szkoleniach. Cena audytu przeprowadzanego przez biologa terenowego jest ustalana indywidualnie, poniewa偶 wp艂ywa na ni膮 wiele czynnik贸w 鈥 zw艂aszcza wielko艣膰 i specyfika zak艂adu.